ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564 14:59
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแนบ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ