Hot News :
วันศุกร์, 21 สิงหาคม 2563 12:04

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 9 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (สายทางข้างที่ดินนายไนยนา จรลี -ข้างที่ดินนายชาลี ปัสสา)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง บ้านโพธิ์แสง  หมู่ที่ 9 ตำบลตากแดด   อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (สายทางข้างที่ดินนายไนยนา จรลี -ข้างที่ดินนายชาลี  ปัสสา)

กว้าง 3.50 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. คอนกรีตผิวจราจรไม่น้อยกว่า 525.00 ตร.ม. หรือไม่น้อยกว่า 78.75 ลบ.ม. (พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดกำหนด)

Poll

ประชาชนชาวตำบลตากแดด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ