Hot News :
วันพฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2563 17:14

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง บ้านตากแดด หมู่ที่ 4 ตำบลตาก แดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (สายทางหน้า รพสต.) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 107 เมตร หนา 0.10 เมตร คอนกรีตผิวจราจรไม่ น้อยกว่

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง บ้านตากแดด ม.4 หน้า รพสต. ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลตากแดด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ