Hot News :
วันศุกร์, 03 เมษายน 2563 15:56

ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีต บ้านตากแดด หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตากแดด หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (สายทางบ้านนางคาน  จันฎากุล-นางชม  ปัสสา) ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.60 เมตร ยาว43.30 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจาราจร 4.30 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 427.08  ตร.ม.  (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย)

Poll

ประชาชนชาวตำบลตากแดด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ