รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ปีงบประมาณ 2560) องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ปีงบประมาณ 2560)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนทราบ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดจึงขอประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ให้ทราบโดยทั่วกัน  

Poll

ประชาชนชาวตำบลตากแดด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ