วันจันทร์, 07 มกราคม 2562 14:36

คู่มือการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

    คู่มือการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

Poll

ประชาชนชาวตำบลตากแดด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ