วันอังคาร, 30 มกราคม 2561 15:16

แผ่นพับเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์แผ่นพับเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนทราบ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดจึงขอประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ให้ทราบโดยทั่วกัน  

Poll

ประชาชนชาวตำบลตากแดด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ