ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด นำโดยนางสมพิศ ช่วยสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดพร้อมพนักงานส่วนตำบลได้เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี๒๕๖๒ของเทศบาลตำบลตระการพืชผล

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม ☞ คลิ๊ก

 

 

 

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด นำโดยนายนิติพงษ์ ศรีมาชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรม เยี่ยมชมคนทำเทียน ณ วัดร่องข่า ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล เป็นครั้งที่สอง

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม ☞ คลิ๊ก

 

 

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารได้จัดปประชุมคณะกรรมการ สปสช ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

 

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดได้ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดได้จัดการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด 

 

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม ☞ คลิ๊ก

 

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด นำโดย นายณรงค์ศักดิ์ กระแสกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแด พร้อมข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมกิจกรรม เยี่ยมชมคนทำเทียน ณ วัดร่องข่า ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ร่วมจัดทำต้นเทียนพรรษา ที่เข้าส่งประกวดแข่งขันในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยทางอบต.ตากแดดได้ร่วมถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมแกะสลักเทียนในครั้งนี้ด้วย

 

เจ้าหน้าที่ของอบต.ตากแดดพร้อมอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขตตำบลตากแดด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีประจำปี 2562

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด นำโดย นางสมพิศ ช่วยสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล 

 

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Poll

ประชาชนชาวตำบลตากแดด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ