Hot News :

ข่าวกิจกรรม

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนองนโยบายจากภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด นำโดยนายณรงค์ศักดิ์  กระแสกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด พร้อมพนักงานส่วนตำบล ได้ออกไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในแต่ละหมู่บ้าน ภายในตำบลตากแดด พร้อมกำกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

 

ประชาคม

ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดได้ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการต่างๆ จากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคนในหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนอย่างแท้จริง

 

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม ☞ คลิ๊ก

ฺBig Cleaning (COVID-19)

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนองนโยบายจากภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดจึงได้ดำเนินการทำความสะอาดในส่วนพื้นที่อาคาร สำนักงานอย่างเคร่งครัด

 

อบรม COVID-19

วันที่ 16 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม ☞ คลิ๊ก

 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบการดูแลระยะยาวฯ (LTC) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด นำโดยนายนิติพงษ์ ศรีมาชัย และพนักานส่วนตำบล ร่วมทำบุญตักบาตร ปริวาสกรรม ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมป่าแต้

 

ทำเสวียนรอบต้นไม้

เพื่อสนองนโยบายตามที่รัฐบาลกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดร่วมกับชุมชน ได้จัดทำเสวียนรอบต้นไม้ ตามนโยบายรณรงค์ในการใช้ประโยชน์จากใบไม้ เพื่อนำมาเป็นปุ๋ย ลดการเผา ลดฝุ่นละออง และเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด นำโดยนายนิติพงษ์ ศรีมาชัย พร้อมพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับชุมชน ได้ร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะ ในพื้นที่ดอนเจ้าปู่ ของตำบลตากแดด

 

เริ่มต้นก่อนหน้า123456789ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 9

Poll

ประชาชนชาวตำบลตากแดด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ