ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลน้ำยืน โดย นางภาวิณี ศรีสังวาลย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศบาลมนตรี พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำยืน จัดฝึกอบรมทักษะการว่ายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การช่วยเหลือตนเองสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ การช่วยเหลือชีวิตคนจากการจมน้ำแบบวิธีช่วยเหลือมาตรฐานสากล ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาการจม ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน และสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลน้ำยืน ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี    กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2564เทศบาลตำบลน้ำยืน(จอย)

     เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลน้ำยืน โดย นางภาวิณี ศรีสังวาลย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศบาลมนตรี พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำยืน จัดฝึกอบรมทักษะการว่ายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การช่วยเหลือตนเองสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ การช่วยเหลือชีวิตคนจากการจมน้ำแบบวิธีช่วยเหลือมาตรฐานสากล ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาการจม ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน และสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลน้ำยืน ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี         สืบสารประเพณีลอยกระทง 2563 (โอ)

     เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลน้ำยืน โดย นางภาวิณี ศรีสังวาลย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศบาลมนตรี พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำยืน จัดฝึกอบรมทักษะการว่ายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การช่วยเหลือตนเองสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ การช่วยเหลือชีวิตคนจากการจมน้ำแบบวิธีช่วยเหลือมาตรฐานสากล ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาการจม ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน และสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลน้ำยืน ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี สืบสานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลน้ำยืน ประจำปี 2563(จอย)

     เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลน้ำยืน โดย นางภาวิณี ศรีสังวาลย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศบาลมนตรี พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำยืน จัดฝึกอบรมทักษะการว่ายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การช่วยเหลือตนเองสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ การช่วยเหลือชีวิตคนจากการจมน้ำแบบวิธีช่วยเหลือมาตรฐานสากล ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาการจม ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน และสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลน้ำยืน ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี สืบสารประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลน้ำยืน  ประจำปี 2563 (ริท)

     เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลน้ำยืน โดย นางภาวิณี ศรีสังวาลย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศบาลมนตรี พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำยืน จัดฝึกอบรมทักษะการว่ายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การช่วยเหลือตนเองสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ การช่วยเหลือชีวิตคนจากการจมน้ำแบบวิธีช่วยเหลือมาตรฐานสากล ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาการจม ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน และสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลน้ำยืน ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานีสิบสานประเภณีลอยกระทง ประจำปี 2563(บุญเติม)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ