ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

25-07-2561 Hits:8

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

25-07-2561 Hits:10

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

25-07-2561 Hits:7

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖…

25-07-2561 Hits:13

เยี่ยมชมคนทำเทียน

เยี่ยมชมคนทำเทียน

19-07-2561 Hits:7

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

13-07-2561 Hits:8

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค บ้านหนองขุ่น หมู่ 1 (คุ้มดอนแดง)

Share

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอส่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค  บ้านหนองขุ่น หมู่ที่  1 (คุ้มดอนแดง)ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี   หอถังสูงขนาดความจุ 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์การด์ 4  ลูก)   รายละเอียดตามแบบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 333,000 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประจำปีงบประมาณ  2557  ราคากลางที่ใช้ในครั้งนี้  333,000  บาท

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ 500-   ได้ที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www . process. gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4586-2629-03 ในวันและเวลาราชการ