ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมประชุมเตรียมงานแข่งกีฬาและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

ร่วมประชุมประชุมเตรียมงานแข่งกีฬาและวันผู้สูงอายุ …

13-03-2561 Hits:84

ร่วมจัดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของอำเภอตระการพืชผล

ร่วมจัดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของอำเภอตระการพืชผล

28-02-2561 Hits:85

ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์

ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาล…

13-01-2561 Hits:83

ร่วมเดินขบวนแห่ขันหมากเบ็ง และบวงสรวงพระอมรดลใจ ณ สวนธารณะหนองขุหลุ

ร่วมเดินขบวนแห่ขันหมากเบ็ง และบวงสรวงพระอมรดลใจ ณ …

06-12-2560 Hits:169

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อำเภอตระการพืชผล

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง…

26-10-2560 Hits:194

ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช​ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล

ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช​ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานหน้…

23-10-2560 Hits:225

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค บ้านหนองขุ่น หมู่ 1 (คุ้มดอนแดง)

Share

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอส่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค  บ้านหนองขุ่น หมู่ที่  1 (คุ้มดอนแดง)ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี   หอถังสูงขนาดความจุ 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์การด์ 4  ลูก)   รายละเอียดตามแบบปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 333,000 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประจำปีงบประมาณ  2557  ราคากลางที่ใช้ในครั้งนี้  333,000  บาท

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ 500-   ได้ที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www . process. gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4586-2629-03 ในวันและเวลาราชการ