ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

25-07-2561 Hits:20

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

25-07-2561 Hits:25

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

25-07-2561 Hits:20

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖…

25-07-2561 Hits:27

เยี่ยมชมคนทำเทียน

เยี่ยมชมคนทำเทียน

19-07-2561 Hits:23

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

13-07-2561 Hits:20

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบรายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 15/10/58 ]
ประกาศรายชื้่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคำปะโอะ หมู่ 2 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ตากแดด [ 15/10/58 ]
ประกาศรายชื้่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวพื้นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยก ทล.2134-บ้านตากแดด ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ [ 15/10/58 ]
ประกาศรายชื้่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบ สถ.ศพด.3 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ [ 15/10/58 ]
ประกาศรายชื้่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค บ้านหนองขุ่น หมู่ 1 คุ้มดอนแดง [ 15/10/58 ]
ประกาศรายชื้่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำปะโอะ หมู่ที่ 2 (ถึงแยกบ้านนาบัว หมู่ที่ 10) [ 15/10/58 ]
ทะเบียนรับซองสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวพื้นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยก ทล.2134-บ้านตากแดด ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ [ 15/10/58 ]
ทะเบียนรับซองสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคำปะโอะ หมู่ 2 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ [ 15/10/58 ]
ทะเบียนรับซองสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบ สถ.ศพด.3 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ [ 15/10/58 ]
ทะเบียนรับซองสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหอถังน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค บ้านหนองขุ่น หมู่ 1 คุ้มดอนแดง [ 15/10/58 ]
ทะเบียนรับซองสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำปะโอะ หมู่ที่ 2 (ถึงแยกบ้านนาบัว หมู่ที่ 10) [ 15/10/58 ]
บัญชีขายเอกสารสอบราคา โครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคำปะโอะ หมู่ 2 [ 15/10/58 ]
บัญชีผู้มาซื้อเอกสาร ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 15/10/58 ]
บัญชีผู้มาซื้อเอกสาร ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 15/10/58 ]
บัญชีขายเอกสารสอบราคา โครงการก่อสร้างหอส่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค บ้านหนองขุ่น หมู่ 1 (คุ้มดอนแดง) [ 15/10/58 ]
บัญชีขายเอกสารสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำปะโอะ หมู่ที่ 2 (สี่แยกบ้านนาบัว หมู่ที่ 10) [ 15/10/58 ]
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 [ 12/05/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค บ้านหนองขุ่น หมู่ 1 (คุ้มดอนแดง) [ 12/05/58 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคำปะโอะ หมู่ 2 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี [ 12/05/58 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวพื้นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยก ทล. 2134 - บ้านตากแดด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16/03/58 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนพัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบ สถ. ศพด. 3 ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 23/02/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 2134-บ้านคำปะโอะ [ 17/09/56 ]
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน/วัสดุการศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีตัสสาราม [ 17/09/56 ]