ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

25-07-2561 Hits:8

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

25-07-2561 Hits:10

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

25-07-2561 Hits:7

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖…

25-07-2561 Hits:13

เยี่ยมชมคนทำเทียน

เยี่ยมชมคนทำเทียน

19-07-2561 Hits:7

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

13-07-2561 Hits:8

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดร่วมงานวันเฉลิมพระชรมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอำเภอตระการพืชผล

   เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด นำโดย ท่านปลัด นายนิติพงษ์ ศรีมาชัย , รองปลัดฯ , ผู้อำนวนการกองคลัง , หัวหน้าสำนักปลัด , ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้เข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชรมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอำเภอตระการพืชผล ทั้งในภาคเช้าและภาคบ่าย ร่วมกับผู้นำชุมชนในตำบลตากแดดและ คุณแม่ดีเด่นประจำตำบลตากแดดปีนี้ ได้แก่ คุณแม่พร สมนึก ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่พรและครอบครัว

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลตากแดดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด นายณรงค์ศักดิ์ กระแสกาญจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายนิติพงษ์. ศรีมาชัย ร่วมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างได้จัดกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ "ท้องถิ่นไทยแทนคุณแผ่นดิน"

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559  นายณรงค์ศักดิ์ กระแสกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด พร้อมด้วยนายนิติพงษ์ ศรีมาชัย ปลัดอบต. และพนักงาน อบต.ตากแดด ร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม " ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี " ณ ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

การประกวดหมู่บ้าน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559

 

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้ต้อนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้าน นำโดยท่านนายอำเภอ นายนริทร์ บำเรอพงษ์ พร้อมคณะ เพื่อตรวจประเมิณตามโครงการ " การประกวดหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 ตำบล 1 กลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ภายใต้ร่มพระบารมี แบบบูรณาการ) ระดับอำเภอ ประจำปี 2559 "    ณ บ้านตากแดด หมู่ที่ 3 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลตากแดด ประจำปี 2559

     วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้จัดโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลตากแดด ประจำปี 2559 ณ วัดศรีตัสสาราม ตำบลตากแดด

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแข่งกีฬาต้านยาเสพย์ติด ประจำปี 2559

      วันที่ 12 เมษายน 2559  นายณรงค์ศักดิ์ กระแสกาญจณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด  จัดโครงการแข่งกีฬาต้านยาเสพย์ติด ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2559 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตากแดด

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

 

     วันที่ 13 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้จัดกิจกรรม วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ณ วัดศรีตัสสาราม โดยในงานได้มีพิธีการทางสงฆ์ , การสรงน้ำพระภิกษุ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุภายในตำบล 

ขอขอบคุณชาวบ้านตากแดดทุกคนที่เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ (Toilet Big Cleaning Days)

     วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้จัดกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ (Toilet Big Cleaning Days) "เที่ยวสงกรานต์สุขใจ ส้วมสะอาดน่าใช้ ปลอดภัย ปลอโรค"

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปี 2559

     วันที่ 23 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ ตัวแทนกลุ่มอาชุพ และแกนนำเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปี 2559 ณ จังหวัดเพรชบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...