ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

25-07-2561 Hits:20

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

25-07-2561 Hits:25

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

25-07-2561 Hits:20

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖…

25-07-2561 Hits:27

เยี่ยมชมคนทำเทียน

เยี่ยมชมคนทำเทียน

19-07-2561 Hits:23

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

13-07-2561 Hits:20

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปปช.ตรวจเยี่ยม

 

 

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะ ปปช.จากจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและให้คำแนะนำต่างๆในการปฎิบัติราชการแก่ คณะผู้บริหาร, ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดค่

อ่านเพิ่มเติม...

นายอำเภอตระการพืชผลตรวจเยี่ยม

 

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอำเภอตระการพืชผล นายนคร ศิริปริญญานันท์ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ทั้งนี้ นายณรงค์ศักดิ์ กระแสกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด พร้อมคณะบริหาร , นายนิติพงษ์ ศรีมาชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมพนักงานส่วนตำบล , นายธนิตย์ นนทะไส ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด พร้อมคณะส.อบต , นายวีระพันธ์ ไม้น้อย กำนันตำบลตากแดดพร้อมคณะผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในตำบลตากแดด ได้ร่วมกันต้อนรับท่านนายอำเภอพร้อมคณะอย่างอบอุ่นค่ะ

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดนำโดย นายณรงค์ศักดิ์ กระแสกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น ณ วัดศรีตัสสาราม ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๑๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดนำโดย นายณรงค์ศักดิ์ กระแสกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น ณ สนามกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ในวันที่ ๙ - ๑๐ เมษายน ๑๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑

 

 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ 
เดินทางปลอดภัย ใส่ใจท้องถนน งดแอลกอฮอล์​นะคะ 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันจักรี

 

 

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด  นำโดยนางสมพิศ ช่วยสุข ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล 

อ่านเพิ่มเติม...

งานเกษตรแฟร์ ตระการพืชผล ​๑๕๕ ปี

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด​ได้เข้าร่วมงาน เกษตรแฟร์ ตระการพืชผล​155 ปี ณ หอไตรหนองขุหลุ อำเภอตระการพืชผล

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมกองการศึกษา

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด นำโดยนายณรงค์ศักดิ์  กระแสกาญจน์ และนางจรินทร ทองศรี ได้สัมภาษณ์และปฐมนิเทศ นักเรียน/นักศึกษา ที่มาสมัครร่วมโครงการสร้างรายได้ให้นักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑

 

 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้จัดทำโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 การประชุมประชาคมตำบล ในการจัดทำและการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และให้ประชาชนได้เสนอความต้องการในการพัฒนาด้านต่างๆ และให้ประชาชนได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีอื่นๆ รวมทั้งให้บริการเกี่ยวกับงานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปโภคต่างๆ

โดยมีกำหนดการดังนี้

- วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 1 - วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. บ้านตากแดด หมู่ที่ 4 - วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. บ้านบุ่งเสียว หมู่ที่ 6 - วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. บ้านตากแดด หมู่ที่ 3 - วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 8

- วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 5

- วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. บ้านศรีหลักชัย หมู่ที่ 7

- วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 9

- วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. บ้านคำปะโอะ หมู่ที่ 2

- วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. บ้านนาบัว หมู่ที่ 10

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย

 

 

     

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด​นำโดย นาย ณรงค์ศักดิ์ กระแสกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายนิติพงษ์ ศรีมาชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยข้าราชการ​และพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับท่านนายก ที่ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารดีเด่น สาขา นวัตกรรม​บริหารจัดการและการให้บริการประชาชน ระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...