ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

25-07-2561 Hits:10

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

25-07-2561 Hits:11

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

25-07-2561 Hits:8

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖…

25-07-2561 Hits:13

เยี่ยมชมคนทำเทียน

เยี่ยมชมคนทำเทียน

19-07-2561 Hits:7

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

13-07-2561 Hits:8

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ( ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล โดยเข้าร่วมพิธีดังต่อไปนี้ 1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายเป็นพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา และถวายพิธีถวายสัตย์ปฏิภาณการเป็นข้าราชการที่ดี 3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถายพระพรชัยมงคล

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ กระแสกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายนิติพงษ์ ศรีมาชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด พร้อมพนักงานส่วนตำบลได้เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ของเทศบาลตำบลตระการพืชผล ในวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 เชิญผู้นำชุมชนรับมอบต้นไม้จากกิจกรรม ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

 

 

 องค์การบริหารส่วน​ตำบล​ตากแดดได้จัดกิจกรรรมหล่อเทียนพรรษาในโครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นการอนุรักษ์​ประเพณี​ไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยได้เรียนเชิญผู้นำชุมชน, คณะสมาชิก​สภา, ประชาชนในตำบลตากแดด และโรงเรียนภายในตำบลตากแดดเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยมีกิจกรรมดังนี้ การหล่อเทียนพรรษา, ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ให้วัดในเขตตำบลตากแดด จำนวน ๔ แห่ง และสำนักสงฆ์ จำนวน ๒ แห่ง

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมชมคนทำเทียน

 

 

 วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด นำโดยนายก ณรงค์ศักดิ์ กระแสกาญจน์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เยี่ยมชมคนทำเทียน ณ วัดร่องข่า ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ร่วมจัดทำต้นเทียนพรรษา ที่เข้าส่งประกวดแข่งขันในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยทางอบต.ตากแดดได้ร่วมถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมแกะสลักเทียนด้วยค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวกูร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดับธงชาติไทย พร้อมประดับผ้าเหลือง-ขาว รอบสำนักงาน พร้อมทั้งจัดพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมผังเมือง

 

 

วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑
นายณรงค์ศักดิ์ กระแสกาญจน์ นายกองค์​การบริหาร​ส่วนตำบลตากแดด ,
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , นายช่างโยธา และผู้นำชุมชนตำบลตากแดด เข้าร่วมประชุม กลุ่มย่อย เรื่อง ผังเมืองรวมชุมชนตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝ้ายค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมกฏหมายท้องถิ่นน่ารู้

 

 

 วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดได้จัดโครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่นน่ารู้ สำหรับประชาชนและผู้นำท้องถิ่นขึ้น ณ ห้องประชุมองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ตากแดด โดยในครั้งนี้ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฎิบัติตามกฎหมายผังเมืองรวม โดยมีผู้นำท้องถิ่น, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์​วิทยากรจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี​

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจประเมินLPA

 

 

 วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสภาเด็ก

 

 

 วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ สภาเด็กและเยาวชนตำบลตากแดด องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการได้มีทักษะเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 13