ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเดินขบวนแห่ขันหมากเบ็ง และบวงสรวงพระอมรดลใจ ณ สวนธารณะหนองขุหลุ

ร่วมเดินขบวนแห่ขันหมากเบ็ง และบวงสรวงพระอมรดลใจ ณ …

06-12-2560 Hits:65

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อำเภอตระการพืชผล

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง…

26-10-2560 Hits:85

ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช​ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล

ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช​ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานหน้…

23-10-2560 Hits:104

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthai)

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการและต่อต้านการท…

10-03-2560 Hits:115

จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลตากแดด

จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลตากแดด

09-09-2560 Hits:138

โครงการส่งเสริมการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายความอาลัยและสร้างรายได้ให้เกษตรกร (9101)

โครงการส่งเสริมการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายความอาลั…

08-09-2560 Hits:145

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
Share
สำนักงานปลัด
     
 
 
 
นางสาวฐานิศวร์ ฐานกุลเสฏฐ์
 
 
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
   เบอร์โทร 09 7995 9921  
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสาวจารุณี กาสิงห์์
นางณิชาภา ทองผาย
นายนิสัน ขนทรัพย์
นักวิเคราะห์นโนบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน
 เบอร์โทร 08 0602 9786  เบอร์โทร 08 8697 9999  เบอร์โทร 08 9543 3325
 
นายปฏิวัติ หงษ์คำ
นางวาลิณี มีจันทร์ี
 
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 เบอร์โทร 09 1827 5967  เบอร์โทร 08 2861 1835  
     
พนักงานจ้างภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป
     
นางสาวสุธาริณี  บุญเลิศ
นางสาววรกัญญา ภูวนัตถ์กำธร
นางสาวสิริภาภรณ์ กุลวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 เบอร์โทร 08 3341 7423  เบอร์โทร 09 8202 5208  เบอร์โทร 08 0729 5237
   
นายพงษ์เพชร นารอด
 นายวีระจิตร์ นนทะใส  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 คนตกแต่งสวน  
 เบอร์โทร 09 0461 1079 เบอร์โทร 08 6253 6249