ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

25-07-2561 Hits:20

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

25-07-2561 Hits:25

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

25-07-2561 Hits:20

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖…

25-07-2561 Hits:27

เยี่ยมชมคนทำเทียน

เยี่ยมชมคนทำเทียน

19-07-2561 Hits:23

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

13-07-2561 Hits:20

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Share
กองคลัง
     
 
 
 
นางชัยนาท คำล้าน
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
   เบอร์โทร 08 6247 5491  
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสุรีพร บรรลือ
- ว่าง -
นายอดิวัณณ์ เบื้องบน
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 เบอร์โทร 08 5639 5253  เบอร์โทร -  เบอร์โทร 08 2156 7567
     
พนักงานจ้างภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป
     
 
นางสาวนิตยา  ทองย่อย
นางสาววัฒนาภรณ์ พิมพ์โพธิ์ 
นางรัตนา ไหว้พรม
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 เบอร์โทร   เบอร์โทร 08 4833 1283  เบอร์โทร 08 1282 0774