ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

25-07-2561 Hits:20

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

25-07-2561 Hits:25

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

25-07-2561 Hits:20

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖…

25-07-2561 Hits:27

เยี่ยมชมคนทำเทียน

เยี่ยมชมคนทำเทียน

19-07-2561 Hits:23

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

13-07-2561 Hits:20

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Share
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
 
 
 
นางจรินทร  ทองศรี
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
  เบอร์โทร 08 4936 7464  
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นายจิรศักดิ์ สาริบุตร
นางวัลลภา ต้นเชื้อ
นางยุวดี ไชยชนะ
นักวิชาการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 08 0730 5149 เบอร์โทร 08 7099 1618 เบอร์โทร 08 9089 3120
     
พนักงานจ้างภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป
     
นางสาววรญา ปัสสาโชติกา
นางสมปอง ยุตกิจ
นางบังอร ส่งศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร 08 9569 8851 เบอร์โทร 08 7876 1006 เบอร์โทร  08 6094 70441