ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

25-07-2561 Hits:20

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

25-07-2561 Hits:25

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

25-07-2561 Hits:20

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖…

25-07-2561 Hits:27

เยี่ยมชมคนทำเทียน

เยี่ยมชมคนทำเทียน

19-07-2561 Hits:23

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

13-07-2561 Hits:20

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Share
หัวหน้าส่วนราชการ
     
 
 
 
นายนิติพงษ์ ศรีมาชัย
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
   เบอร์โทร 08 9720 5180  
 
 
 
นางสมพิศ ช่วยสุข
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
   เบอร์โทร 08 4831 8599  
     
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน
     
 
นางสมพิศ ช่วยสุข
 
นางชัยนาท คำล้าน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 เบอร์โทร 0848318599    เบอร์โทร 08 6247 5491
 
นายนิติพงษ์ ศรีมาชัย
 
นางจรินทร  ทองศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 เบอร์โทร 0897205180    เบอร์โทร  08 4936 7464