ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

25-07-2561 Hits:20

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

25-07-2561 Hits:25

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

25-07-2561 Hits:20

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖…

25-07-2561 Hits:27

เยี่ยมชมคนทำเทียน

เยี่ยมชมคนทำเทียน

19-07-2561 Hits:23

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

13-07-2561 Hits:20

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
Share
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
นายธนิตย์ นนทะไสย์
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
         
 
 
 
  นายกิตติ พันแก้ว   นายนิติพงษ์ ศรีมาชัย  
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
นายอดิสิทธิ์ สมบุตร
นายทองคำ กุ่ก่อง 
นางวาสนา พรประสิทธิ์
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 2
     
นายบุญเฮียง นนทะไสย์
นายกิตติ พันแก้ว
นายใบ หมั่นวงษ์
ส.อบต. ม. 2
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 3
     
นายเหรียญชัย อินทะบุดดา
นายธนิตย์ นนทะไสย์
นายปกรณ์พัฒน์ ศรีปราชญ์
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 5
     
นายนิคม นามทอง
-
นายประเสริฐ อุดมวงค์
ส.อบต. ม. 5
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 6
     
นายจรสัญ หมอนคำ 
นายอัศวิน จันดากุล
นายเทียบ สมพล
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 8
     
นายจันทา ศรีดาวงค์ 
นางณัชญ์พิณ ริเริ่ม
-
ส.อบต. ม. 8
ส.อบต. ม. 9
ส.อบต. ม. 9
     
 
นางสาวบุญส่ง อภัย 
นางจันทร์ทิพย์ หลอดคำ
 
ส.อบต. ม. 10
ส.อบต. ม. 10