ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมประชุมเตรียมงานแข่งกีฬาและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

ร่วมประชุมประชุมเตรียมงานแข่งกีฬาและวันผู้สูงอายุ …

13-03-2561 Hits:83

ร่วมจัดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของอำเภอตระการพืชผล

ร่วมจัดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของอำเภอตระการพืชผล

28-02-2561 Hits:83

ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์

ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาล…

13-01-2561 Hits:81

ร่วมเดินขบวนแห่ขันหมากเบ็ง และบวงสรวงพระอมรดลใจ ณ สวนธารณะหนองขุหลุ

ร่วมเดินขบวนแห่ขันหมากเบ็ง และบวงสรวงพระอมรดลใจ ณ …

06-12-2560 Hits:165

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อำเภอตระการพืชผล

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง…

26-10-2560 Hits:189

ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช​ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล

ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช​ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานหน้…

23-10-2560 Hits:219

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ขึ้นบน

ITA (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2559

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดการจัดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

แผนภูมิขั้นตอนการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

โครงสร้างอัตรากำลัง สำนักงานศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

คู่มือการปฏิบัติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

กระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดได้จัดกิจกรรม ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthai) ขึ้น

 รายละเอียดเอกสารตามหัวข้อ ตามไฟล์แนบนี้

 
 
Powered by Phoca Download