ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

25-07-2561 Hits:8

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

25-07-2561 Hits:10

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

25-07-2561 Hits:7

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖…

25-07-2561 Hits:13

เยี่ยมชมคนทำเทียน

เยี่ยมชมคนทำเทียน

19-07-2561 Hits:7

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

13-07-2561 Hits:8

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ขึ้นบน

ITA (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2559

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดการจัดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

แผนภูมิขั้นตอนการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

โครงสร้างอัตรากำลัง สำนักงานศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

คู่มือการปฏิบัติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

กระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดได้จัดกิจกรรม ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthai) ขึ้น

 รายละเอียดเอกสารตามหัวข้อ ตามไฟล์แนบนี้

 
 
Powered by Phoca Download