ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

25-07-2561 Hits:10

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

25-07-2561 Hits:11

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

25-07-2561 Hits:8

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖…

25-07-2561 Hits:13

เยี่ยมชมคนทำเทียน

เยี่ยมชมคนทำเทียน

19-07-2561 Hits:7

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

13-07-2561 Hits:8

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ขึ้นบน

ราคากลาง

การประมาณราคากลาง โครงการถมสระน้ำสาธารณประโยชน์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด บ้านโพธิ์แสง  หมู่ที่ 9  ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี งานถมดิน พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 6,088.00 ลบ.ม. (ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดกำหนด) จำนวนเงิน 400,000 บาท

การประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้านนาบัว หมู่ 10 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 100,000 บาท

การประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านสร้างแป้น หมู่ 8 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 198,800 บาท

การประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้านนาบัว หมู่ 10 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 100,000 บาท

 

การประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  บ้านไผ่ล้อม หมู่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 เป็นเงิน 161,600 บาท

การประมาณราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบตากแดด หมู่ 3 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กรกฏาคม 2560 เป็นเงิน 324,600 บาท

การประมาณราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบุ่งเสียว หมู่ 6 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กรกฏาคม 2560 เป็นเงิน 229,600 บาท

การประมาณราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตากแดด หมู่ 4 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กรกฏาคม 2560 เป็นเงิน 218,700 บาท

การประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบัว หมู่ 10 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  (สายข้างที่ดิน นายเภา สีตาคำ) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 200,000 บาท

การประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีหลักชัย หมู่ 7 (บ้านนายฐิติพร อุดมวงศ์ - บ้านนายอัศวิล จันดากุล) ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 200,000 บาท

 
 
Powered by Phoca Download