ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมประชุมเตรียมงานแข่งกีฬาและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

ร่วมประชุมประชุมเตรียมงานแข่งกีฬาและวันผู้สูงอายุ …

13-03-2561 Hits:84

ร่วมจัดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของอำเภอตระการพืชผล

ร่วมจัดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของอำเภอตระการพืชผล

28-02-2561 Hits:85

ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์

ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาล…

13-01-2561 Hits:83

ร่วมเดินขบวนแห่ขันหมากเบ็ง และบวงสรวงพระอมรดลใจ ณ สวนธารณะหนองขุหลุ

ร่วมเดินขบวนแห่ขันหมากเบ็ง และบวงสรวงพระอมรดลใจ ณ …

06-12-2560 Hits:169

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อำเภอตระการพืชผล

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง…

26-10-2560 Hits:194

ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช​ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล

ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช​ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานหน้…

23-10-2560 Hits:225

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 ตามประกาศ คตง. เรียบร้อยแล้วและได้จัดส่งแบบรายงานมาพร้อมหนังสือนี้

     ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เรื่องสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคำปะโอะ หมู่ 2 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผู้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 รายนั้น ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

     ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เรื่องสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวพื้นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยก ทล.2134-บ้านตากแดด ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 ซึ่งมีผู้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 11 รายนั้น ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

     ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบ สถ.ศพด.3 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กุทภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีผู้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 รายนั้น ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

     ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค บ้านหนองขุ่น หมู่ 1 คุ้มดอนแดง ลงวันที่ 4 กุทภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีผู้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 รายนั้น ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

     ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำปะโอะ หมู่ที่ 2 (ถึงแยกบ้านนาบัว หมู่ที่ 10) ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ซึ่งมีผู้ไดรับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 11 รายนั้น ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

     โครงการซ่อมสร้างผิวพื้นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยก ทล.2134-บ้านตากแดด ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. มีผู้มายื่นซอง จำนวน 11 ราย ดังนี้

     คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ผู้ที่มายื่นซองสอบราคา โครงการซ่อมสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคำปะโอะ หมู่ 2 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.ตากแดด ตำบลตากแดด จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 รายดังนี้

     สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบ สถ.ศพด.3 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 20 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. มีผู้มายื่นซอง จำนวน 3 รายดังนี้

     คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ที่มายื่นซองสอบราคา โครงการก่อสร้างหอถังน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค บ้านหนองขุ่น หมู่ 1 คุ้มดอนแดง จำนวน 2 รายดังนี้

 
 
Powered by Phoca Download