ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

25-07-2561 Hits:20

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

25-07-2561 Hits:25

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

25-07-2561 Hits:20

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖…

25-07-2561 Hits:27

เยี่ยมชมคนทำเทียน

เยี่ยมชมคนทำเทียน

19-07-2561 Hits:23

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

13-07-2561 Hits:20

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ราคากลาง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง บ้านคำปะโอะ หมู่ที่ 2 [ 01/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 9 [ 01/01/59 ]
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำปะโอะ หมู่ที่ 2 (ถึงแยกบ้านนาบัว หมู่ที่ 10) [ 15/10/58 ]
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 1 (คุ้มดอนแดง) [ 15/10/58 ]
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 9 [ 15/10/58 ]
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวพื้นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 2134 - บ้านตากแดด [ 15/10/58 ]
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านคำปะโอะ หมู่ที่ 2 [ 15/10/58 ]