ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมประชุมเตรียมงานแข่งกีฬาและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

ร่วมประชุมประชุมเตรียมงานแข่งกีฬาและวันผู้สูงอายุ …

13-03-2561 Hits:131

ร่วมจัดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของอำเภอตระการพืชผล

ร่วมจัดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของอำเภอตระการพืชผล

28-02-2561 Hits:119

ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์

ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาล…

13-01-2561 Hits:118

ร่วมเดินขบวนแห่ขันหมากเบ็ง และบวงสรวงพระอมรดลใจ ณ สวนธารณะหนองขุหลุ

ร่วมเดินขบวนแห่ขันหมากเบ็ง และบวงสรวงพระอมรดลใจ ณ …

06-12-2560 Hits:197

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อำเภอตระการพืชผล

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง…

26-10-2560 Hits:237

ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช​ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล

ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช​ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานหน้…

23-10-2560 Hits:262

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ราคากลาง

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำปะโอะ หมู่2 ตำบลตากแดด (สายใต้วัดคำปะโอะ) (ประจำปีงบประมาณ 2560) [ 17/07/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด (ประจำปีงบประมาณ 2560) [ 14/07/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด (ประจำปีงบประมาณ 2560) [ 14/07/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด (ประจำปีงบประมาณ 2560) [ 14/07/60 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำปะโอะ หมู่ที่ 2 (คุ้มแดนดี) ตำบลตากแดด [ 16/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำปะโอะ หมู่ที่ 2 (คุ้มแดนดี) - บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 1 [ 16/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านนาบัว หมู่ที่ 10 [ 06/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง บ้านศรีหลักชัย หมู่ที่ 7 [ 03/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายทางไปประปา) บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 9 [ 02/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ 3 [ 01/01/59 ]