ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

25-07-2561 Hits:20

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

25-07-2561 Hits:25

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

25-07-2561 Hits:20

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖…

25-07-2561 Hits:27

เยี่ยมชมคนทำเทียน

เยี่ยมชมคนทำเทียน

19-07-2561 Hits:23

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

13-07-2561 Hits:20

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ราคากลาง

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำปะโอะ หมู่2 ตำบลตากแดด (สายใต้วัดคำปะโอะ) (ประจำปีงบประมาณ 2560) [ 17/07/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด (ประจำปีงบประมาณ 2560) [ 14/07/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด (ประจำปีงบประมาณ 2560) [ 14/07/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด (ประจำปีงบประมาณ 2560) [ 14/07/60 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำปะโอะ หมู่ที่ 2 (คุ้มแดนดี) ตำบลตากแดด [ 16/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำปะโอะ หมู่ที่ 2 (คุ้มแดนดี) - บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 1 [ 16/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านนาบัว หมู่ที่ 10 [ 06/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง บ้านศรีหลักชัย หมู่ที่ 7 [ 03/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายทางไปประปา) บ้านโพธิ์แสง หมู่ที่ 9 [ 02/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ 3 [ 01/01/59 ]