ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

25-07-2561 Hits:20

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

25-07-2561 Hits:25

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

25-07-2561 Hits:20

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖…

25-07-2561 Hits:27

เยี่ยมชมคนทำเทียน

เยี่ยมชมคนทำเทียน

19-07-2561 Hits:23

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

13-07-2561 Hits:20

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ราคากลาง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง บ้านไผ่ล้อม หมู่ 5 ตำบลตากแดด (ประจำปีงบประมาณ 2560) [ 22/08/60 ]
ราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 6 บ้านตากแดด ตำบลตากแดด (ประจำปีงบประมาณ 2560) [ 21/08/60 ]
ราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 บ้านตากแดด ตำบลตากแดด (ประจำปีงบประมาณ 2560) [ 21/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง บ้านนาบัว หมู่ 10 ตำบลตากแดด (ประจำปีงบประมาณ 2560) [ 07/08/60 ]
ราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 บ้านตากแดด ตำบลตากแดด (ประจำปีงบประมาณ 2560) [ 07/08/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต บ้านตากแดด หมู่4 (สายทางหน้า รพ.สต.ตากแดด) ตำบลตากแดด (ประจำปีงบประมาณ 2560) [ 04/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง บ้านศรีหลักชัย หมู่7 (บ้านนายฐิติพร อุดมวงศ์ - บ้านนายอัศวิล จันดากุล) (ประจำปีงบประมาณ 2560) [ 04/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านโพธิ์แสง หมู่9 ตำบลตากแดด (ประจำปีงบประมาณ 2560) [ 02/08/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านโพธิ์แสง หมู่9 ตำบลตากแดด (ประจำปีงบประมาณ 2560) [ 02/08/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 1ตำบลตากแดด (ทางไปบ้านโนนกระโจม ตำบลกุศกร) (ประจำปีงบประมาณ 2560) [ 17/07/60 ]