ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

25-07-2561 Hits:20

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา

25-07-2561 Hits:25

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

25-07-2561 Hits:20

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖…

25-07-2561 Hits:27

เยี่ยมชมคนทำเทียน

เยี่ยมชมคนทำเทียน

19-07-2561 Hits:23

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

13-07-2561 Hits:20

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 21 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประวัติความเป็นมา

Share

ประวัติบ้านตากแดด

เล่าตามที่ได้ยินได้ฟังมาจากคนเฒ่าคนแก่โบราณว่า

     บ้านตากแดดตั้งเมื่อก่อน พ.ศ.2300 สมัยอยุธยาตอนปลาย ผู้คนที่มาตั้งบ้านครั้งแรกมาจากเวียงจันทน์ (กรุงศรีสัตนาคหุต) และเมืองหนองบัวลำภู (นครเขื่อนขัณฑ์กาบแก้วบัวบาน) มีผู้คนเดินทางรวมกันประมาณ 100 คนเศษ มีหัวหน้าขบวนชื่อ ท้าวศรีหลักซ้าย(หลักชัย)

     เหตุที่คนเหล่านี้อพยพมาก็เนื่องจากอาณาจักรล้านช้าง(เวียงจันทน์)เกิดสงครามใหญ่ยืดเยื้อไม่จบสิ้นง่าย ๆ พากันหนีตายเดินทางเปล่า มาเกวียนเป็นพาหนะบรรทุกสัมภาระที่จำเป็นบ้าง ขณะที่เดินทางเป็นต้น

     ฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม มิถุนายน ระยะเดินทางไกลมากก็ไม่รู้ว่าจะไปหยุดอยู่ตรงไหนหวังไปตายดาบหน้าจากเหนือล่องใต้ไปเรื่อย ๆ ถ้าที่ใดปลอดสงครามและมีที่พอจะทำมาหากินพอสมควรก็จะอยู่ที่นั่น บางทีอาจจะถึงจำปาสักก็ได้ไม่แน่นอน

     พวกที่เดินทางเป็นทหารหนีจากกองทัพก็มีส่วนมากก็เป็นพลเรือน เมื่อมาถึงที่แห่งหนึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่า นาหนองหว้า อยู่ทางทิศเหนือบ้านตากแดดประมาณ 2 กิโลเมตร มีหนองน้ำใหญ่และบริเวณรอบ ๆ หนองก็เป็นที่โล่งเตียนกว้างขวางเลยหยุดพักอยู่ที่ตรงนี้หลายวัน ก่อนที่จะมาถึงหนองหว้าเดินฝ่าฝนมาหลายวันคนและสิ่งของเปียกปอนหมด เลยหยุดพักอยู่ที่ตรงนี้หลายวัน ก่อนที่จะมาถึงหนองหว้าเดินฝ่าฝนมาหลายวันคนและสิ่งของเปียกปอนหมดเลยหยุดเพื่อเอาสิ่งของออกผึ่งแดด(ตากแดด)

     พักอยู่ที่หนองหว้านี้หลายวันมีผู้เสนอว่าเดินทางมาก็ไกลแสนไกลแล้วน่าจะหยุดเพราะเมื่อยล้ามาก พวกเราน่าจะอยู่ที่ตรงนี้เพราะมีอะไร ๆ อุดมสมบูรณ์ที่ทำมาหากินก็สะดวก มีห้วยหนองมากมีป่าและสัตว์นานาชนิดมากมาย เมื่อข้อเสนอนี้ได้ยินไป คนทั้งหลายก็เห็นดีด้วย จึงตัดสินใจตั้งรกรากอยู่ที่นี้ แต่ที่ตั้งบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหนองหว้า เรียกว่า นาบ้านเก่า อยู่ทิศเหนือบ้านตากแดด

     ที่ได้ชื่อว่าบ้านตากแดดนั้นก็เนื่องจากเมื่อมาถึงหนองหว้า สิ่งของสัมภาระเปียกปอนมากเลยเอาผึ่งแดด (ตากแดด) เมื่อจะตั้งบ้านก็เลยคิดถึงเหตุการณ์นั้น ก็เลยตกลงกันว่าบ้านที่จะตั้งขึ้นควรจะให้ชื่อว่าบ้านตากแดดโดยประการฉะนี้แลฯ